HANSON, E.; MAIMETS, K.; PÕLLUSTE, K.; TAMMARU, M. Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine . Eesti Arst, 1 out. 2005.