SINISALU , V. Eesti meedikud tsunami põhjustatud kriisikoldes . Eesti Arst, 1 Jul. 2005.