toimetus, Eesti Arsti. 2019. “Uus Teadusdoktor Karit Reinson”. Eesti Arst, March. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14732.