Viks, D. and Lipping, E. (2020) “Emfüsematoosne gastriit. Haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade”, Eesti Arst. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16468 (Accessed: 5June2020).