Altraja, A., Kivastik, J. and Kingisepp, P.-H. (2003) “ Kopsude difusioonivõime ja spiromeetriliste näitajate muutuste vahelised seosed hingamiselundite erinevate haiguste puhul ”, Eesti Arst. doi: 10.15157/ea.v0i0.9553.