Hanson, E., Maimets, K., Põlluste, K. and Tammaru, M. (2005) “ Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine ”, Eesti Arst. doi: 10.15157/ea.v0i0.9786.