[1]
H. Silm, K. Abram, and M. Oona, “ Rosaatsea ja perioraalne dermatiit ”, EA, Oct. 2007.