[1]
K. Fischer, P. Veerus, and M. Rahu, “ Postmenopausis naiste tervise enesehinnangu ja elukvaliteedi seos ”, EA, Dec. 2009.