[1]
K. Kutsar, “ Eesti 2007. aasta tervisestatistikast ”, EA, Apr. 2010.