[1]
M. Braschinsky, K. Rannikmäe, R. Tamm, A. Metspalu, K. Gross-Paju, and S. Haldre, “ Hereditaarset spastilist parapleegiat süsteemselt käsitlenud uuring Eestis tõi esile uusi andmeid ”, EA, Mar. 2010.