[1]
R.-A. Kiivet, H. Visk, and T. Asser, “ Eestis töötavate arstide arvu prognoos aastaks 2032 ”, EA, Sep. 2012.