[1]
R.-A. Kiivet, H. Visk, and M. Raag, “ Õdede arvu prognoos aastaks 2032 ”, EA, Dec. 2013.