[1]
M. Velgan and K. Stimmer, “ Arstiüliõpilased on Eestis abiarstidena töötanud kolmel aastal ”, EA, Nov. 2013.