[1]
K. Sak, H. Lust, and H. Everaus, “Tetrasoolium- (MTT) metoodika võimaldab uurida potentsiaalselt aktiivsete ühendite kemosensitiivsust ja -resistentsust”, EA, 1.