[1]
M. Väli and E. Jõeste, “Surma põhjuse määramine ja selle õiguslik alus”, EA, 1.