[1]
S. Paiste, T. Vorobjova, K. Kalling, and R. Uibo, “Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni”, EA, Sep. 2016.