[1]
K. Rahu and M. Rahu, “Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014”, EA, Oct. 2016.