[1]
M. Kuurberg, “Tervishoiuteenuse osutamisel aset leidnud surmade uurimine: Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused Eesti kohtuasjades”, EA, Feb. 2018.