[1]
Ülle Parm, E. Kender, and N. Põldver, “Eesti lapsevanemate uskumused laste plaanilise vaktsineerimise kohta ja vaktsineerimiskäitumist mõjutavad tegurid: internetiküsitluse tulemused”, EA, Jun. 2019.