[1]
V. Rähesoo, M. Maimets, and K. Kõivumägi, “B-hepatiidi viiruse reaktivatsioon immuunsupressioonravi vajaval patsiendil”, EA, Nov. 2019.