[1]
K. Lubi, M. Koor, I. Nool, M. Tupits, S. Mets-Oja, and T. Kõiv, “50–69aastaste naiste rinnavähi sõeluuringul mitteosalemist mõjutavad põhjused Eestis”, EA, Mar. 2020.