[1]
M. Tekkel, “ Kosmeetilise rinnakirurgia meditsiinilised hilistagajärjed epidemioloogiliste uuringute alusel ”, EA, Jul. 2003.