[1]
A. Altraja, J. Kivastik, and P.-H. Kingisepp, “ Kopsude difusioonivõime ja spiromeetriliste näitajate muutuste vahelised seosed hingamiselundite erinevate haiguste puhul ”, EA, Apr. 2003.