[1]
J. Kals, K. Zilmer, M. Zilmer, P. Kampus, R. Teesalu, and T. Ristimäe, “ Projekt ‘Aterogeensuse staatuse skriinimine Eesti rahvastikul’ (ASSER): uudne käsitlusviis südame- ja veresoonkonnahaiguste preventsioonis ”, EA, Jan. 2003.