[1]
E. Hanson, K. Maimets, K. Põlluste, and M. Tammaru, “ Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine ”, EA, Oct. 2005.