[1]
L. Salur, R. Uibo, T. Rajasalu, V. Tillmann, and Ülle Einberg, “ Laste ja täiskasvanute 1. tüüpi diabeet Eestis: HLA-DQB1 alleelid ja haigusseoselised autoantikehad ”, EA, Jul. 2006.