Altraja, A., J. Kivastik, and P.-H. Kingisepp. “ Kopsude Difusioonivõime Ja Spiromeetriliste Näitajate Muutuste Vahelised Seosed Hingamiselundite Erinevate Haiguste Puhul ”. Eesti Arst, Apr. 2003, doi:10.15157/ea.v0i0.9553.