Hanson, E., K. Maimets, K. Põlluste, and M. Tammaru. “ Tervisehinnangu Küsimustiku HAQ Funktsiooniosa Eesti Versiooni Kohandamine Ning Usaldusväärsuse Ja Valiidsuse Hindamine ”. Eesti Arst, Oct. 2005, doi:10.15157/ea.v0i0.9786.