Blöndal, Mai, Tiia Ainla, Toomas Marandi, and Jaan Eha. “ ST-Elevatsiooniga Ja ST-Elevatsioonita ägeda Müokardiinfarkti Haigete Ravi Hilistulemused Pärast Perkutaanset Koronaarinterventsiooni: Registriandmete Linkimisuuring ”. Eesti Arst (August 17, 2012). Accessed October 23, 2019. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11241.