Altraja, Alan, Jana Kivastik, and Peet-Henn Kingisepp. “ Kopsude Difusioonivõime Ja Spiromeetriliste näitajate Muutuste Vahelised Seosed Hingamiselundite Erinevate Haiguste Puhul ”. Eesti Arst00 (April 1, 2003). Accessed February 19, 2020. http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9553.