1.
Liiver A, Karu K, Tiivel M, Muda P. Vasaku vatsakese massi ehhokardiograafilise hindamise metoodika ja ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega patsientidel . EA [Internet]. 2006Apr.1 [cited 2020Jun.6];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10031