1.
Ulst K, Ilves P, Frik-Amelin M. Kopsuarteri trombemboolia tänapäevane radioloogiline diagnostika . EA [Internet]. 1Oct.2008 [cited 22Jul.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10290