1.
Kõrv J, Gross-Paju K, Haldre S, Jaakmees H, Kreis A, Kullamaa S, Liigant A, Lüüs S-M, Taba P, Õunapuu A. Insuldi käsitlus Eestis: hetkeseis ja suundumused . EA [Internet]. 2010Jun.1 [cited 2021Jan.25];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10723