1.
Braschinsky M, Rannikmäe K, Tamm R, Metspalu A, Gross-Paju K, Haldre S. Hereditaarset spastilist parapleegiat süsteemselt käsitlenud uuring Eestis tõi esile uusi andmeid . EA [Internet]. 1Mar.2010 [cited 17Jul.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10777