1.
Braschinsky M, Rannikmäe K, Tamm R, Metspalu A, Gross-Paju K, Haldre S. Hereditaarset spastilist parapleegiat süsteemselt käsitlenud uuring Eestis tõi esile uusi andmeid . EA [Internet]. 2010Mar.1 [cited 2020Nov.28];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/10777