1.
Paapstel K, Zilmer M, Eha J, Soveri I, Kampus P, Jakobson M, Lieberg J, Kals J. Kontrastainest põhjustatud neerukahjustuse patogeneesi, varajase diagnostika ja ennetuse nüüdisaegsed seisukohad . EA [Internet]. 2012Oct.29 [cited 2021Apr.13];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11204