1.
Anderson A. Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi . EA [Internet]. 19Dec.2013 [cited 17Jul.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11365