1.
Anderson A. Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi . EA [Internet]. 2013Dec.19 [cited 2020May31];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11365