1.
Käämbre T, Koit A, Ševtšuk I, Tšekulajev V, Tepp K, Timohhina N, Bogovskaja J, Valvere V, Saks V. Uusi suundi kasvajate energiametabolismi uuringutes . EA [Internet]. 31May2013 [cited 21May2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11470