1.
Jaal J, Kase M, Jõgi T, Tammaru M, Ojamaa K, Mägi M. Vähihaigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . EA [Internet]. 4Sep.2014 [cited 17Oct.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11622