1.
Pihlak R, Mägi M, Kase M, Jõgi T, Tammaru M, Ojamaa K, Jaal J. Neeruvähki ja kusepõievähki haigestumus 15–44aastaste Eesti inimeste hulgas ajavahemikul 1980–2009 . EA [Internet]. 4Sep.2014 [cited 25May2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11629