1.
Paat-Ahi G, Sikkut R, Veldre V. Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Eestis . EA [Internet]. 29Jan.2014 [cited 25Mar.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/11731