1.
Orumaa M, Lang K, Mägi M, Pärna K, Aareleid T, Innos K. Eesti vähiregistri andmete valiidsus aastatel 1995–2008 . EA [Internet]. 2015Jun.26 [cited 2023Mar.25];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12130