1.
Lass J, Tamme K, Irs A. Ravimite annustamine äärmise rasvumusega patsiendile –haigusjuhu kirjeldus. EA [Internet]. 1 [cited 2021Mar.2];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12568