1.
Väli M, Jõeste E. Surma põhjuse määramine ja selle õiguslik alus. EA [Internet]. 1 [cited 2022Aug.15];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12575