1.
Paiste S, Vorobjova T, Kalling K, Uibo R. Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni. EA [Internet]. 27Sep.2016 [cited 21Oct.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/13052