1.
Paiste S, Vorobjova T, Kalling K, Uibo R. Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni. EA [Internet]. 2016Sep.27 [cited 2020Jun.1];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/13052