1.
Rahu K, Rahu M. Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014. EA [Internet]. 2016Oct.25 [cited 2023Mar.25];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/13136