1.
Reile R, Tekkel M, Veideman T. Milline on Eesti inimeste tervis? Ülevaade täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2018. aasta tulemustest. EA [Internet]. 2019Aug.28 [cited 2020Sep.27];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15413