1.
Lubi K, Koor M, Nool I, Tupits M, Mets-Oja S, Kõiv T. 50–69aastaste naiste rinnavähi sõeluuringul mitteosalemist mõjutavad põhjused Eestis. EA [Internet]. 2020Mar.26 [cited 2020Jun.7];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16465