1.
Karelson E, Zilmer M. Alzheimeri tõve etiopatogeneesi mitmetahuline mehhanism ja ravi võimalikud strateegiad . EA [Internet]. 2002Apr.1 [cited 2021Apr.21];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9437