1.
Tekkel M. Kosmeetilise rinnakirurgia meditsiinilised hilistagajärjed epidemioloogiliste uuringute alusel . EA [Internet]. 1Jul.2003 [cited 24May2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9517