1.
Altraja A, Kivastik J, Kingisepp P-H. Kopsude difusioonivõime ja spiromeetriliste näitajate muutuste vahelised seosed hingamiselundite erinevate haiguste puhul . EA [Internet]. 1Apr.2003 [cited 13Oct.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9553